สรุปกิจกรรมโครงการงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2557

 

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การแสดงเพลงพื้นบ้านของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

เพลงพวงมาลัย ชื่อชุด ผู้สูงวัยใส่ใจอนาคต พบรักในพระวาจา ในงานชุมุนมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9  ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2014

Advertisement
โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประชุม ครั้งที่ 4/2557

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2 / 24 ส.ค57)

  1  ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส คุณพ่อปรีดา เวียงชัย อ.เชษฐ    ชาวนาแก้ว   จิตตาธิการและประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย อ.นิยม อัยราน้อย และคณะจากวัดราชบุรี อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค และคณะจากวัดโพธาราม  ไปร่วมเป็นกำลังใจในการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ  ที่ประชุมมีมติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (20 คน) ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี กรรมการดำเนินงาน ดังนี้ คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ ประธาน/คุณเกษม ศรีพุก รองประธาน/คุณวารุ-นันท์ ชุนฟ้ง เลขานุการ/คุณพรทิพย์ หนุนภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ / คุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ เหรัญญิก /คุณโยคิน ว่องประชานุกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก ซึ่งกรรมการทุกท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ในวันฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกในวันที่ 31 ส.ค. 57 ต่อไป อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็กสตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

สุพล แดงช่วง วัดยอแซฟ เยี่ยมเยียน ปี 57   คุณพ่อปรีดาฯ อ.เชษฐฯ จิตตาธิการและประธานชมรมฯสังฆมณฑลฯ คุณอรพินทร์ แดงช่วง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เยี่ยมคุณสุพล แดงช่วง ซึ่งป่วยน้ำท่วมปอด และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เยี่ยมคุณสุชาติ ทัฬหกุลธร ป่วยเป็นอัมพาต เดินไม่ได้ เยี่ยมคุณบัวคำ ขันอาสา ป่วยโรคไตเรื้อรัง เยี่ยมคุณปราณี ถนอมวัฒนา ป่วยผ่าตัดลำไส้และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เมื่อวันที่ 19 – 27 ส.ค.57          อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม (23 ส.ค.57)

โพธาราม2     เมื่อวันที่ 23 ส.ค.57 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิริยะ         สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธารามนำชมรมผู้สูงอายุวัดฯและตัวแทนสัตบุรุษพร้อมด้วยประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและพี่น้องต่างความเชื่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และอัมพาตครึ่งตัวและนำเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนโดยชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีไปมอบให้ด้วย ต่อมาแวะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และสวดสายประคำพระเมตตากับอ.เรืองศิลป์ ไพศาลนันท์ สัตบุรุษและผู้สูงอายุของวัด      จากนั้นคุณพ่อฯ ได้-อวยพรและส่งศีลมหาสนิท

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมงาน “วันบอกรักแม่” วันแม่ ที่บ้านเบธานี

1บ้านเบธานี 57      9 ส.ค. 57 ประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมงานวันบอกรักแม่ที่บ้านพักผู้สูงอายุเบธานี บ้านโป่ง โดยมี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานวจนพิธีกรรม คุณประสาน มฤคพิทักษ์ อดีต สว. เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้น ซิสเตอร์สุจิตรา งามวงศ์ อธิการิณีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อขอบคุณพระ เพื่อถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าพระ-บรมราชินีนารถ และเพื่อให้ลูกหลาน บอกรักแม่แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ มอบดอกมะลิ มอบของที่ระลึกแด่คุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 (27 ก.ค.57)

44    คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย   ผู้ช่วยจิตตาธิการ อ.เชษฐ ชาวนาแก้วประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีและคณะออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายนัดหมายไปพบคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาสคุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ ผอ.สภาภิบาลและตัวแทนผู้สูงอายุร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุของวัด  ซึ่งได้รับการต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าวัดและตัวแทนผู้สูงอายุ  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้น อ.เชษฐฯ ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุให้กับคุณพ่อเจ้าวัดและผู้เข้าร่วมประชุม และ นัดหมายไปจัดตั้งกลุ่มอีกครั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 2557 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

อวยพรแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปี ขอคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

                HAPPY  BIRTHDAY

คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาส    สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาส 2

    อ.นิยม อัยราน้อย เป็นตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีนำกระเช้าของขวัญ อวยพรแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปี ของคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ที่บ้านพักพระสงฆ์ สำนักมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57

 

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างคน สร้างชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”

10547501_650750055031953_2640172224148339754_n

    อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2557  หัวข้อ “ สร้างคน สร้างชาติ สร้าง-ภูมิคุ้มกันทางสังคม” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ   จัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวชัน  เมื่อวันที่  22 ก.ค. 57

 

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมประธานชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย

DSC01890   DSC01891  DSC01899   DSC01895

 

     21 ก.ค. 2557 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย นำตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ เข้าเยี่ยมคุณชูเกียรติ โจสรรค์นุสนฺธ์ ซึ่งพักฟื้นหลังจากผ่าตัดลำไส้ กลับจากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุย ที่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 6 ต.แพงพวย (โคกมดตะนอย) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ชมรมวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

สมหมาย ภูผา วัดราชบุรี เยี่ยมเยียนปี 57 1 สมหมาย ภูผา วัดราชบุรี เยี่ยมเยียนปี 57 รีนา ทองคำ วัดราชบุรี เยีย่มเยียน ปี 57

 

     วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก เจ้าอาวาส / จิตตาธิการชมรมผู้-สูงอายุวัดราชบุรี อ.นิยม อัยราน้อย ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ออกเยี่ยมเยียนสวดภาวนานำพระพร นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปให้ นางโรซา สมหมาย ภูผา ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและนางคาทารีนา รีนา ทองคำ ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต เมื่อวันที่ 12 ก.ค.57

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การร่วมงานทำบุญรวมใจสามัคคีสิทธิดา – ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง

การร่วมงานทำบุญรวมใจสามัคคีบ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง              ของชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

10519500_919819908044459_3816953858354700703_n   อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย ประธานและรองประธานชมรมฯเป็นตัวแทนชมรมเครือข่ายรับมอบใบอนุโมทนาบัตรร่วมสนับสนุนงานทำบุญรวมใจสามัคคีเพื่อสมทบทุนดูแล บำบัด ฟื้นฟูเด็กพิการที่ยากไร้ บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 400 ปี มรณกรรมท่านนักบุญคามิลโล องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย ณ บ้านสิทธิ-ดาฯ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่  5 ก.ค. 57 โดยมี บาทหลวงดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลคาทอลิกราชบุรีเป็นประธานในพิธีและรับมอบเงินบริจาคบาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตร-เลขาประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค าทหลวงวุฒิกรณ์ พันธ์ยิ่งยก ผอ.บ้านสิทธิดาฯ ให้การต้อนรับบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผอ.โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นพ.ประสิทธิ์คุณลัดดา จันทร์ทราทิพย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมารีอา สิทธิ-ดา จันทราทิพย์ คุณรัชนี ตรัยตรึงโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี          นายรุจน์ประทีป ธรรมพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง คุณปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ กรรมการเหล่ากาชาด อ.บ้านโป่ง ในนาม  คุณณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดราชบุรี นักบวชชาย-หญิง   องค์กรต่างๆในชุมชนและส่วนราชการ พี่น้องสัตบุรุษทั้ง คริสตชนและพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญด้วยจิตเมตตารวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,336,759.50 บาท ในนามของชมรมผู้สูงอายุสังฆ-มณฑลราชบุรี ขอขอบคุณองค์กรเครือข่าย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ท่านผู้มีเกียรติ ญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญรวมใจสามัคคีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3/2557

2557-07-16 10-38-54_0938   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 / 2557  เสาร์ที่  14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ระเบียบวาระสำคัญ คือ รับทราบเรื่องที่สำนักมิสซังโดยฝ่ายสังคมพัฒนาอนุมัติงบประมาณการจัดทำกิจกรรมโครงการประจำปี 2557 / 2558 เรื่องความร่วมมือทำบุญรวมใจสามัคคีหาทุนช่วยบ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ / ประเมินผลการไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่ซ่งแย้ / การจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ยากไร้ / การเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย ฯลฯ นอกจากนั้นการประชุมสัญจรครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนฟื้นฟูการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องด้วย  โดยประธานฯ ได้นัดหมายท่าน ผอ.สุชาติ ก๊กเครือ และตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในเร็วๆ นี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 57 12 มิถุนายน 57 ที่ลาดกระบัง

10592255_1452281591723650_436796239_n  10462862_901663556526761_600678746259233316_n

    อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 2557 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมประเมินผลการจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

นายกเชี้ยว ฯ ถวายมาลัยกร

ภาพ7

         นายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ นายก อบต.สวนกล้วย อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ           บ้านโป่ง ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติปี 2013 เป็นตัวแทนสัตบุรุษถวายมาลัยกรขอบคุณ           พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ โอกาสฉลองอารามกาปูชิน บ้านโป่ง

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ตอบปัญหาชนะเลิศวันฉลองอารามกาปูชิน บ้านโป่ง

22

          พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอารามกาปูชินแก่คุณพรพิมล สวัสดี สัตบุรุษวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม โดยมี อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตอบปัญหาวันฉลองอารามกาปูชิน บ้านโป่ง

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ฉลองอารามกาปูชิน (อารามชีลับ) ที่บ้านโป่ง ราชบุรี 10 พฤษภาคม 2557

1   พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองอารามกาปูชิน (ชีลับ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีพระสงฆ์คาทอลิก นักบวชชาย-หญิง พี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆ ทั้งในสังฆมณฑลราชบุรี และต่างสังฆมณฑลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประมวลภาพงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9

ประมวลภาพงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน” ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล  บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร  25-26 เม.ย. 2557 

10177385_1503987253155424_6493761906896245269_n    อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น