เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2 / 24 ส.ค57)

  1  ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส คุณพ่อปรีดา เวียงชัย อ.เชษฐ    ชาวนาแก้ว   จิตตาธิการและประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย อ.นิยม อัยราน้อย และคณะจากวัดราชบุรี อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค และคณะจากวัดโพธาราม  ไปร่วมเป็นกำลังใจในการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ  ที่ประชุมมีมติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (20 คน) ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี กรรมการดำเนินงาน ดังนี้ คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ ประธาน/คุณเกษม ศรีพุก รองประธาน/คุณวารุ-นันท์ ชุนฟ้ง เลขานุการ/คุณพรทิพย์ หนุนภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ / คุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ เหรัญญิก /คุณโยคิน ว่องประชานุกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก ซึ่งกรรมการทุกท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ในวันฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกในวันที่ 31 ส.ค. 57 ต่อไป

0 2

34

5  67  8  10  11  13  1415   16

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ห้องข่าว - กิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s