เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม (23 ส.ค.57)

โพธาราม2     เมื่อวันที่ 23 ส.ค.57 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิริยะ         สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธารามนำชมรมผู้สูงอายุวัดฯและตัวแทนสัตบุรุษพร้อมด้วยประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและพี่น้องต่างความเชื่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และอัมพาตครึ่งตัวและนำเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนโดยชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีไปมอบให้ด้วย ต่อมาแวะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และสวดสายประคำพระเมตตากับอ.เรืองศิลป์ ไพศาลนันท์ สัตบุรุษและผู้สูงอายุของวัด      จากนั้นคุณพ่อฯ ได้-อวยพรและส่งศีลมหาสนิท

โพธาราม3 โพธาราม4 โพธาราม5 โพธาราม6 โพธาราม7 โพธาราม8 โพธาราม9                            โพธาราม10

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ห้องข่าว - กิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s