คลังเก็บหมวดหมู่: ห้องข่าว – กิจกรรม

สรุปกิจกรรมโครงการงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2557

  Advertisements

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การแสดงเพลงพื้นบ้านของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

เพลงพวงมาลัย ชื่อชุด ผู้สูงวัยใส่ใจอนาคต … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประชุม ครั้งที่ 4/2557

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2 / 24 ส.ค57)

    ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พร … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็กสตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

   คุณพ่อปรีดาฯ อ.เชษฐฯ จิตตาธิการและประ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม (23 ส.ค.57)

     เมื่อวันที่ 23 ส.ค.57 เวลา 16.30 น. … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น